یو پی اس و باتری يو پي اس یا منبع تغذیه بدون وقفه،در کنار وسایل برقی دیگر نصب می شود و به نوعی یک واسطه است میان برق شهری و وسایل الکترونیکی که در هنگام قطع برق و یا زمانی که تغییرات شدید ولتاژ این امکان را به دستگاه ها می دهد که به صورت نرمال به کار خود ادامه دهند.

نوشته های تازه